ஆசிரியர்கள் தங்களுக்குள் இருக்கும் திறமைகளை வெளி உலகிற்கு காட்டும் நேரம் வந்துவிட்டது. tntp இணையம் மூலம் தங்கள் திறமைகளையும் கல்வி சார்ந்த கற்பித்தல் உத்திகளையும் பங்களிப்பது எப்படி என்பதை தெரிந்துகொள்ள கீழே உள்ள linkஐ click செய்யவும். - Asiriyar.Net

Monday, July 29, 2019

ஆசிரியர்கள் தங்களுக்குள் இருக்கும் திறமைகளை வெளி உலகிற்கு காட்டும் நேரம் வந்துவிட்டது. tntp இணையம் மூலம் தங்கள் திறமைகளையும் கல்வி சார்ந்த கற்பித்தல் உத்திகளையும் பங்களிப்பது எப்படி என்பதை தெரிந்துகொள்ள கீழே உள்ள linkஐ click செய்யவும்.


Post Top Ad