"எண்ணும் எழுத்தும்" - பாடக்குறிப்பு படிவத்தை தவிர வேறு எந்த படிவமும் கையாள அறிவுறுத்தப்படவில்லை - SCERT Director அதிவுறுத்தல். - Asiriyar.Net

Post Top Ad

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Sunday, July 31, 2022

"எண்ணும் எழுத்தும்" - பாடக்குறிப்பு படிவத்தை தவிர வேறு எந்த படிவமும் கையாள அறிவுறுத்தப்படவில்லை - SCERT Director அதிவுறுத்தல்.

 

பாடக்குறிப்பு படிவத்தைத் தவிர வேறு எந்தப் படிவத்தையும் எண்ணும் எழுத்தும் திட்டம் உருவாக்கவோ பராமரிக்கவோ வலியுறுத்தவில்லை என்பதையும் வட்டாரக் கல்வி அலுலர்கள் , மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்கள் வாயிலாக வலியுறுத்த வேண்டும்.Post Top Ad