வாகன RC (பதிவு சான்று), இன்ஸயூரன்ஸ், பர்மிட், லைசென்ஸ ஆகிய ஆவணங்களின் அசலை தெளிவாக போட்டோ அல்லது cam scanner image ஆக மொபைல் போனில் வைத்திருந்து, போலீஸாரிடம் காண்பித்தாலே போதுமானது. அதற்கான மத்திய அரசின் அறிவிப்பு. - Asiriyar.Net

Post Top Ad

Friday, September 6, 2019

வாகன RC (பதிவு சான்று), இன்ஸயூரன்ஸ், பர்மிட், லைசென்ஸ ஆகிய ஆவணங்களின் அசலை தெளிவாக போட்டோ அல்லது cam scanner image ஆக மொபைல் போனில் வைத்திருந்து, போலீஸாரிடம் காண்பித்தாலே போதுமானது. அதற்கான மத்திய அரசின் அறிவிப்பு.


Recommend For You

Post Top Ad