இந்த வார (23.09.2019 முதல் 29.09.2019 வரை) கால அட்டவணை EMIS இணையத்தில் பதிவிடுவது எவ்வாறு? - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Monday, September 23, 2019

இந்த வார (23.09.2019 முதல் 29.09.2019 வரை) கால அட்டவணை EMIS இணையத்தில் பதிவிடுவது எவ்வாறு?
இந்த வார (23.09.2019 முதல் 29.09.2019 வரை) கால அட்டவணை எமிஸ் இணையத்தில் பதிவிடுவது எவ்வாறு?

Login செய்தவுடன், Assign Holidays என்பதில் Full School என்பதை தேர்வு செய்து, 24 முதல் 29 வரை Term 1 Exam Holidays என ஒவ்வொரு நாளுக்கும் உள்ளீடு செய்து Save தரவும்.


Copy time table ல் முதல் Option ஆக உள்ள Master time table ஐ ஒவ்வொரு வகுப்பிற்கும் Click செய்யவும்.

Create weekly time table க்கு சென்று, வகுப்பு மற்றும் பிரிவை தேர்வு செய்து, வலது புற ம் கீழே உள்ள Save தரவும். ஒவ்வொரு வகுப்பு மற்றும் பிரிவுக்கும் Save தரவும்.

view teacher time table க்கு சென்று, time table சரியாக உள்ளதா? என சரிபார்த்து Logout செய்யவும்.

Thanks
Mr.Lawerence

Recommend For You

Post Top Ad