வங்கிகளின் குறுகிய கால கடன் வட்டி விகிதத்தை 0.35% குறைத்தது ரிசர்வ் வங்கி - Asiriyar.Net

Wednesday, August 7, 2019

வங்கிகளின் குறுகிய கால கடன் வட்டி விகிதத்தை 0.35% குறைத்தது ரிசர்வ் வங்கி


வங்கிகளின் குறுகிய கால கடன் வட்டி விகிதத்தை 0.35%- ஆக ரிசர்வ் வங்கி குறைத்துள்ளது. கடந்த 3 முறை தலா 0.25% வட்டியை குறைத்த ரிசர்வ் வங்கி இம்முறை 0.35%-ஆக குறைத்துள்ளது.

வட்டி குறைப்பால் வீடு, வாகனங்களுக்கான கடன் வட்டி குறைய வாய்ப்பு உள்ளது.  இதனை தொடர்ந்து ரிவர்ஸ் ரெப்போ வட்டி விகிதமும் 5.50% - லிருந்து 5.15%- ஆக குறைத்துள்ளது.

Post Top Ad