உயர்நிலைப்பள்ளிகளில் சரியாக படிக்காத மாணவர்கள் எந்த தொடக்கப்பள்ளியில் இருந்து வந்தார்களோ அந்த தொடக்கப்பள்ளியில் உள்ள தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு விளக்கம் கேட்டு Memo - Proceedings - Asiriyar.Net

Monday, July 22, 2019

உயர்நிலைப்பள்ளிகளில் சரியாக படிக்காத மாணவர்கள் எந்த தொடக்கப்பள்ளியில் இருந்து வந்தார்களோ அந்த தொடக்கப்பள்ளியில் உள்ள தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு விளக்கம் கேட்டு Memo - Proceedings


Post Top Ad