பள்ளிகளில் உயர் தொழில் நுட்ப ஆய்வகங்கள் - பள்ளிக் கல்வித்துறை ஏற்பாடு! - Asiriyar.Net

Friday, July 26, 2019

பள்ளிகளில் உயர் தொழில் நுட்ப ஆய்வகங்கள் - பள்ளிக் கல்வித்துறை ஏற்பாடு!

DSE - HI-TECH LAB

பள்ளிக்கவ்வி - தமிழகத்தில் பள்ளிக் கல்வித் துறையின் கீழ் செயல்படும் 6029அரசு உயர்நிலை / மேல்நிலை பள்ளிகளில் இன்டர்நெட் மற்றும் கணினி வசதியுடன் கூடிய உயர் தொழில் நுட்ப ஆய்வகங்கள் ஏற்படுத்துதல் தொடர்பான இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!


Post Top Ad