4 & 5-ம் வகுப்புகளுக்கான கற்பித்தல் நடைமுறைகள் மாற்றம் - SCERT Proceedings - Asiriyar.Net

Post Top Ad

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Friday, August 12, 2022

4 & 5-ம் வகுப்புகளுக்கான கற்பித்தல் நடைமுறைகள் மாற்றம் - SCERT Proceedings

 

2023-2024ஆம் கல்வியாண்டில் 4 மற்றும் 5-ம் வகுப்புகளுக்கான கற்பித்தல் நடைமுறைகள் மாற்றம் சார்ந்த கூட்டம் - SCERT இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - SCERT Proceedings 


Post Top Ad