ஒரே மீசைதான்.! இரண்டுக்குமே சரித்திரம் இடம் தருகிறது ( படித்ததில் பிடித்தது) - Asiriyar.Net

Post Top Ad

Wednesday, February 27, 2019

ஒரே மீசைதான்.! இரண்டுக்குமே சரித்திரம் இடம் தருகிறது ( படித்ததில் பிடித்தது)


ஒரே மீசைதான்.!ஆனால்
ஒரு மீசை உலகத்தை பீதியில் ஆழ்த்தியது.!
இன்னொரு மீசை உலகத்தை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.!#இரண்டுக்குமே சரித்திரம் இடம் தருகிறது...

Recommend For You

Post Top Ad