அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களின் குழந்தைகள் அரசு பள்ளிகளில் படிக்கிறார்களா ? என பதிவு செய்ய ஆணை!! - Asiriyar.Net

Post Top Ad

Friday, October 4, 2019

அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களின் குழந்தைகள் அரசு பள்ளிகளில் படிக்கிறார்களா ? என பதிவு செய்ய ஆணை!!

*ஆசிரியர்களுக்கு கல்வித்துறை உத்தரவு*


அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களின் குழந்தைகள் அரசு பள்ளிகளில் படிக்கிறார்களா ? என பதிவு செய்ய ஆணை!!


*கல்வி மேலாண்மை இணையதள பக்கத்தில் ஆசிரியர்கள் பதிவு செய்ய பள்ளிக் கல்வித்துறை ஆணை!!Recommend For You

Post Top Ad