தொழில்நுட்ப பயன்பாட்டில் முன்னோடியாக விளங்கும் பள்ளி கல்வித்துறை.... - Asiriyar.Net

Post Top Ad

Saturday, October 5, 2019

தொழில்நுட்ப பயன்பாட்டில் முன்னோடியாக விளங்கும் பள்ளி கல்வித்துறை....
ECZITE (Empowering Citizens Through Information Technology) An E-governance annual event organized by Information Technology Department, Govt of TamilNadu and  FICCI supported by CDAC, NIC, NASSCOM, and this event happened today on Leela palace, Chennai 
The main theme of this event is to promote emerging technologies and e-governance. State ministers, IAS, IPS officers, State Officials, MDs, CEOs, CFOs, Technologists, Industraliast, IT solution providers, Bankers, MNC Companies, Technical Experts, Entrepreneurs and NGO's had participated in this program. 


At this event, Our School Education department showcased the IT initiatives which we had implemented so far... EMIS 
 Online Renewal & Recognition
 RTE Online Admission
 GIS Mapping
 Online Teachers Transfer
 Students Tracking
 Free Laptop
 Online Time Table
 Online Transfer Certificate 
 Virtual Classroom
 TNSCERT Youtube Channel
 Hi-Tech Lab
 Kalvi Channel
 TN Diksha
 ETB Text Books
 Digital Assessment
 TNTP (Tamilnadu Teachers Platform)
 Observation App
 Attendance App
 Smart card etc. 

Everyone appreciated our School Education Department
work which we had done so far and motivated us to continue doing the best with the help of emerging technologies.

Recommend For You

Post Top Ad