EMIS இணையதளத்தில் Staff Attendance மற்றும் சீருடை விநியோகம் செய்த விவரங்களை பதிவேற்றம் செய்யும் வழிமுறை விளக்கம்!! - Asiriyar.Net

Thursday, August 1, 2019

EMIS இணையதளத்தில் Staff Attendance மற்றும் சீருடை விநியோகம் செய்த விவரங்களை பதிவேற்றம் செய்யும் வழிமுறை விளக்கம்!!

Schemes and Staff Attendance- EMIS
CLICK HERE TO DOWNLOAD | STEP BY STEP INSTRUCTIONS..

Post Top Ad