ஆசிரியர்களுக்கு ஊக்க ஊதியம் வழங்க கருவூலத்தில் மறுப்பு - தெளிவுரை கோரி கடிதம் - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Thursday, June 18, 2020

ஆசிரியர்களுக்கு ஊக்க ஊதியம் வழங்க கருவூலத்தில் மறுப்பு - தெளிவுரை கோரி கடிதம்ஊக்க ஊதியம் ஆசிரியர்களுக்கு வழங்குவதில் சார்நிலைக்கருவூலங்களில் ஏற்படும் பிரட்சினைகளுக்கு தெளிவான வழிகாட்டுதல் வழங்கிட கோரி வழங்கப்பட்ட கடிதம்
Recommend For You

Post Top Ad