21.06.2020 அன்று "சர்வதேச யோகா தினம்" - தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு உத்தரவு - CEO Proceedings - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Thursday, June 18, 2020

21.06.2020 அன்று "சர்வதேச யோகா தினம்" - தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு உத்தரவு - CEO Proceedings

ந.க.எண்‌. 4250 ஈ3/2020 முதன்மைக்‌ கல்வி அலுவலகம்‌.
நாள்‌: 18,08.2020 

தகவலுக்காகவும்‌ தக்க நடவடிக்கைக்காகவும்‌ அனைத்துவகை உயர்நிலை/ மேல்நிலைப்‌ பள்ளித்‌ ரியர்கள்‌ / முதல்வர்களுக்‌ ப்பப்படுகி

இந்திய அரசு செயலாளர்‌ கடிதத்தில்‌ தெரிவித்துள்ள அறிவுரைகளை பின்பற்றி கொள்ளப்படுகிறார்கள்‌.முதன்மைக்‌ கல்வி அலுவலர்‌
கடலூர்‌.

Recommend For You

Post Top Ad