உள்ளாட்சி தேர்தல் - நாளை 30.11.2019 உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி நடைபெறும் என அறிவிப்பு!! - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Saturday, November 30, 2019

உள்ளாட்சி தேர்தல் - நாளை 30.11.2019 உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி நடைபெறும் என அறிவிப்பு!!உள்ளாட்சி தேர்தல் - நாளை 30.11.2019 உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி நடைபெறும் என அறிவிப்பு!!


Recommend For You

Post Top Ad