தூய்மை பாரத இயக்கம் ( Swachh Bharath Mission ) - தூய்மை சார்ந்த விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் பள்ளி சுவற்றில் எழுதுதல் நடவடிக்கை - SPD Proceedings - Asiriyar.Net

Post Top Ad

Tuesday, June 18, 2019

தூய்மை பாரத இயக்கம் ( Swachh Bharath Mission ) - தூய்மை சார்ந்த விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் பள்ளி சுவற்றில் எழுதுதல் நடவடிக்கை - SPD Proceedings

காந்தியின் 150 ஆவது பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு அனைத்துப் பள்ளிகளிலும் தூய்மை சார்ந்த விழிப்புணர்வு வாசகங்களை பள்ளி / கழிவறை சுவற்றில் எழுதப்பட வேண்டும் - மாநில திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு.
Recommend For You

Post Top Ad