எண்ணும் எழுத்தும் - பாடக்குறிப்பும்,FA(b) மதிப்பீடும் - Asiriyar.Net

Post Top Ad

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Monday, June 5, 2023

எண்ணும் எழுத்தும் - பாடக்குறிப்பும்,FA(b) மதிப்பீடும்

 
எண்ணும் எழுத்தும் பாடக்குறிப்பும்,FA(b) மதிப்பீடும் 


👉 10 Modules ஐ 14 முழு வாரங்களில் முடிக்கப்பட வேண்டும்.


👉  Module 1, 2 ஐ (12.06.2023 to 28.06.2023) மூன்று வாரத்திற்குள் FA (b) மதிப்பீட்டுடன் முடிக்கப்பட வேண்டும். 


👉 முதல் வாரம் (16.06.2023 வெள்ளிக்கிழமை) பாடக்குறிப்பில் பாட செயலையோ அல்லது குறைதீர் கற்பித்தல் செயலையோ எழுத வேண்டும்.மதிப்பீடு கிடையாது


Post Top Ad