அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை - Wall Posters - Asiriyar.Net

Post Top Ad

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Friday, April 21, 2023

அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை - Wall Posters

 அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது...


அரசுப் பள்ளிகளில் தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித்துறையில் தற்போது செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள் குறித்தும் மாணவர் சேர்க்கை குறைவாக உள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை அதிகரிக்க, மாணவர் சேர்க்கைக் கொண்டாட்டம் கொண்டாடுதல் சார்பாக CoSE & DEE ன் இணை செயல்முறைகள்!!!  & Wall posters 

Post Top Ad