பள்ளிக்கல்வி - பேரிடர் மேலாண்மை - "FAST" Mobile App - பதிவிறக்கம் செய்ய ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு உத்தரவு - செயல்முறைகள் - Direct Download Link - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Saturday, December 5, 2020

பள்ளிக்கல்வி - பேரிடர் மேலாண்மை - "FAST" Mobile App - பதிவிறக்கம் செய்ய ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு உத்தரவு - செயல்முறைகள் - Direct Download Linkபள்ளிக்கல்வி பேரிடர் மேலாண்மை குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்கு First Aid  for Students and teachers (FAST ) என்ற செயலியை பதிவிறக்கம் செய்தல் சார்ந்து இயக்குநரின் செயல்முறைகள்
Click Here - "FAST" Mobile App - Direct Download Link 

Recommend For You

Post Top Ad