அடிப்படை ஊதியத்திற்கு சமமாக படித்து இருக்க வேண்டும், அதிரடி மாற்றம் அடுத்த ஏப்ரல் மாதம் முதல் புதிய நடைமுறை அமல் - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Saturday, December 12, 2020

அடிப்படை ஊதியத்திற்கு சமமாக படித்து இருக்க வேண்டும், அதிரடி மாற்றம் அடுத்த ஏப்ரல் மாதம் முதல் புதிய நடைமுறை அமல்

 


Recommend For You

Post Top Ad