அரசு பணியில் சேருவதற்கு முன்னரே உயர் கல்வி பயில சேர்த்திருந்தால் முன் அனுமதி பெற வேண்டிய அவசியம் இல்லை - Director Proceedings - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Thursday, October 15, 2020

அரசு பணியில் சேருவதற்கு முன்னரே உயர் கல்வி பயில சேர்த்திருந்தால் முன் அனுமதி பெற வேண்டிய அவசியம் இல்லை - Director Proceedings

 அரசு பணியில் சேருவதற்கு முன்னரே உயர் கல்வி பயில சேர்ந்துள்ளமையால் துறைத் தலைவரின் முன் அனுமதி பெற வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதற்கான செயல்முறை கடிதம்.


Recommend For You

Post Top Ad