அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் பேராசிரியர்கள் நியமனம் செய்ய அரசாணை வெளியீடு. - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Wednesday, October 7, 2020

அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் பேராசிரியர்கள் நியமனம் செய்ய அரசாணை வெளியீடு.

 அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் கௌரவ பேராசிரியர்கள் ரூ.15000/- தொகுப்பூதியத்தில்  நியமனம் செய்ய அரசாணை வெளியீடு - அரசாணை (நிலை)எண் :136  நாள்: 06.10.2020.


Click Here To Download - GO NO : 136 , DATE : 06.10.2020 - Temporary Lectures Appointment - Pdf

Recommend For You

Post Top Ad