ஆளுநர் ஒப்புதல் கிடைக்கும் வரை மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறாது - நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு பதில் - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Friday, October 16, 2020

ஆளுநர் ஒப்புதல் கிடைக்கும் வரை மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறாது - நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு பதில்

 Recommend For You

Post Top Ad