கற்போம் எழுதுவோம் திட்டம் - நடுநிலைப்பள்ளிகள்- கல்வி மையங்கள்- தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய விவரங்கள்! - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Wednesday, October 28, 2020

கற்போம் எழுதுவோம் திட்டம் - நடுநிலைப்பள்ளிகள்- கல்வி மையங்கள்- தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய விவரங்கள்!

 


PADHNA LIKHNA ABHIYAN 2020 - 2021


வயதுவந்தோர் கல்வி - கற்போம் எழுதுவோம் திட்டம் - நடுநிலைப்பள்ளிகள்- கல்வி மையங்கள்- தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய விவரங்கள் - பயிற்சி கால அட்டவணை - பாதுகாக்க வேண்டிய படிவங்கள்....Click Here To Download - பயிற்சி கால அட்டவணை மற்றும் படிவங்கள் - Pdf

Recommend For You

Post Top Ad