உபரியாக உள்ள ஆசிரியர்கள் விவரங்கள் தொடக்கக் கல்வித்துறை அறிவுறுத்தல் - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Saturday, October 10, 2020

உபரியாக உள்ள ஆசிரியர்கள் விவரங்கள் தொடக்கக் கல்வித்துறை அறிவுறுத்தல்

 உபரியாக உள்ள ஆசிரியர்‌ விவரங்கள்‌: தொடத்கக்‌ கல்வித்துறை அறிவுறுத்தல்‌  'இதுதொடர்பாக தொடக்கக் கல்வித்துறை இயக்குர, அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்லி அதிகாரிகளுக்கு அனுப்ரிய சற்றறிக்கை விவரம்‌: 

Recommend For You

Post Top Ad