2003 முதல் 2017 வரை முதுகலை ஆசிரியர்களின் பணி வரன் முறை ஆணைகளின் தொகுப்பு - pdf - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Thursday, October 22, 2020

2003 முதல் 2017 வரை முதுகலை ஆசிரியர்களின் பணி வரன் முறை ஆணைகளின் தொகுப்பு - pdf

 

2003 முதல் 2017 வரை TRB மூலம் நேரடி நியமனம் பெற்ற முதுகலை ஆசிரியர்களின் பணி வரன் முறை ஆணைகளின் தொகுப்பு


Click Here To Download - PG teachers All Regularisation Order - PDF

Recommend For You

Post Top Ad