தகுதிவாய்ந்த பட்டதாரி தமிழ் ஆசிரியர் பட்டியல் அனுப்பக் இணை இயக்குநர் உத்தரவு! - Director Proceedings - Asiriyar.Net

Post Top Ad

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Sunday, September 6, 2020

தகுதிவாய்ந்த பட்டதாரி தமிழ் ஆசிரியர் பட்டியல் அனுப்பக் இணை இயக்குநர் உத்தரவு! - Director Proceedings


தமிழ்க் கலைக் கழகம் – செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககம் – தமிழ்க் கலைச் சொல்லாக்கம் – தகுதிவாய்ந்த பட்டதாரி தமிழ் ஆசிரியர் முழுவிவரப் பட்டியல் அனுப்பக் கோரி பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் உத்தரவு!
Post Top Ad