அரசு ஊழியர்களின் பணிவரன்முறை , தேர்வு/சிறப்பு நிலை, தகுதிகாண் பருவம் பணிப் பதிவேட்டில் பதிவு செய்தால் போதுமானது - ஆணைகள் தேவையில்லை - CM CELL REPLY - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Thursday, September 17, 2020

அரசு ஊழியர்களின் பணிவரன்முறை , தேர்வு/சிறப்பு நிலை, தகுதிகாண் பருவம் பணிப் பதிவேட்டில் பதிவு செய்தால் போதுமானது - ஆணைகள் தேவையில்லை - CM CELL REPLY

 

அரசு ஊழியர்களின் பணிவரன்முறை , தேர்வு நிலை, சிறப்பு நிலை, தகுதிகாண் பருவம் பணிப் பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது போதுமானது. ஆணைகள் தேவையில்லை - முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவு பதில்
Recommend For You

Post Top Ad