உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் பள்ளிகளில் பின்பற்ற வேண்டிய பணிகள் மற்றும் பராமரிக்கப் படவேண்டிய பதிவேடுகள் - வழிமுறைகள் - இயக்குநர் உத்தரவு! - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Saturday, September 26, 2020

உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் பள்ளிகளில் பின்பற்ற வேண்டிய பணிகள் மற்றும் பராமரிக்கப் படவேண்டிய பதிவேடுகள் - வழிமுறைகள் - இயக்குநர் உத்தரவு!

 


அனைத்து அரசு / நகராட்சி / உயர்நிலை / மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் பணிபுரியும் உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் / உடற்கல்வி இயக்குநர்கள் பள்ளிகளில் மாணவர்களின் ஒழுங்குக்கட்டுபாட்டை பராமரிப்பதிலும் பள்ளியின் பொது நடவடிக்கைகள் சீராகவும் , செம்மையாகவும் நடைபெறவும் , பள்ளித் தலைமை ஆசிரியருக்கு உறுதுணையாக செயல்பட கீழ்க்காணும் அறிவுரைகள் வழங்கப்படுகிறது.
Recommend For You

Post Top Ad