31.3.2020 க்குப் பிறகு ஊக்க ஊதியம் அனுமதிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை குறித்து தகவல் அளிக்குமாறு -கருவூலக் கணக்கு ஆணையர் கடிதம் - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Saturday, September 26, 2020

31.3.2020 க்குப் பிறகு ஊக்க ஊதியம் அனுமதிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை குறித்து தகவல் அளிக்குமாறு -கருவூலக் கணக்கு ஆணையர் கடிதம்

 


Cm cell ல் பெறப்பட்ட மனுவிற்கு பதில் அளிக்க வேண்டி உள்ளதால்....


உயர் கல்விக்கான ஊக்க ஊதிய உயர்வு த் தொகை 31.3.2020 க்குப் பிறகு அனுமதிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் மொத்தத் தொகை குறித்து தகவல் அளிக்குமாறு -கருவூலக் கணக்கு ஆணையர் கடிதம்.

Recommend For You

Post Top Ad