அனைத்து ஆசிரியர்களும் Novice (புதிய உறுப்பினர்) Badge பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி ? - Video - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Monday, June 8, 2020

அனைத்து ஆசிரியர்களும் Novice (புதிய உறுப்பினர்) Badge பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி ? - Video

TNTP introduces badges for teachers .Here is the tutorial to help you in downloading the badge
உங்களுக்கான TNTP Novice (புதிய உறுப்பினர்) badge  பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி ?Recommend For You

Post Top Ad