பள்ளிக்கல்வி இணை இயக்குநர்கள் பணியிட மாற்றம் - ஆணை வெளியீடு. - Asiriyar.Net

Post Top Ad

Tuesday, May 12, 2020

பள்ளிக்கல்வி இணை இயக்குநர்கள் பணியிட மாற்றம் - ஆணை வெளியீடு.ஆணை : தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்விப் பணியில் வகுப்பு - 11ஐ சார்ந்த இனை இயக்குநர் மற்றும் அதளையொத்த பணியிடங்களில் பணிபுரியும் கீழ்க்கண்ட அலுவலர்களுக்கு நிர்வாக நலன் கருதி , அவர்களது பெயருக்கு எதிரே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பணியிடங்களில் பணியிட மாறுதல் வழங்கி அரசு ஆணையிடுகிறது.
Recommend For You

Post Top Ad