கொரோனா உங்களிடம் இருந்து எவ்வளவு தொலைவில் உள்ளது என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம் - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Monday, April 6, 2020

கொரோனா உங்களிடம் இருந்து எவ்வளவு தொலைவில் உள்ளது என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம்
coronatracker.in
shows how close are you from the nearest covid-19 confirmed case.
Recommend For You

Post Top Ad