விடுமுறையை சரிசெய்யும் நாளை கடைசி நேரத்தில் அறிவிப்பதால் - பள்ளிகளில் சரியும் மாணவர் வருகை - கல்வி அதிகாரிகள் கவனிக்க கோரிக்கை!! - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Sunday, February 23, 2020

விடுமுறையை சரிசெய்யும் நாளை கடைசி நேரத்தில் அறிவிப்பதால் - பள்ளிகளில் சரியும் மாணவர் வருகை - கல்வி அதிகாரிகள் கவனிக்க கோரிக்கை!!விடுமுறையை சரிசெய்யும் நாளை கடைசி நேரத்தில் அறிவிப்பதால்  - பள்ளிகளில் சரியும் மாணவர் வருகை - கல்வி அதிகாரிகள் கவனிக்க கோரிக்கை!!


Recommend For You

Post Top Ad