01.08.2019 நிலவரப்படி மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் பட்டதாரி/இடைநிலை ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நிர்ணயம் செய்தல் - கோப்புகளை ஆய்வு செய்தல்- சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள் - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Sunday, January 12, 2020

01.08.2019 நிலவரப்படி மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் பட்டதாரி/இடைநிலை ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நிர்ணயம் செய்தல் - கோப்புகளை ஆய்வு செய்தல்- சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்
01.08.2019 நிலவரப்படி மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் பட்டதாரி/இடைநிலை ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நிர்ணயம் செய்தல் - கோப்புகளை ஆய்வு செய்தல்- சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்Recommend For You

Post Top Ad