5 & 8 வகுப்புகளுக்கான தேர்வுக் குழு உறுப்பினர்கள் விவரம்!! - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Tuesday, December 24, 2019

5 & 8 வகுப்புகளுக்கான தேர்வுக் குழு உறுப்பினர்கள் விவரம்!!


 5 & 8 வகுப்புகளுக்கான தேர்வுக் குழு உறுப்பினர்கள் விவரம்!!வேலூர் மாவட்டம்!!


தொடக்கக் கல்வி - குழந்தைகளுக்கான இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி உரினமச் ( திருத்தம் ) சட்டம் 2019 - மாநில பாடத்திட்டத்தினைப் பின்பற்றும் அனைத்து வகைப் பள்ளிகள் - 5 மற்றும் B - ஆம் வகுப்பு மாணாக்கர்கள் 2019 - 2020 - ஆம் கல்வி ஆண்டு முதல் பொதுத் தேர்வு நடத்துதல் குறித்து வழிமுகறகள் வழங்கிடவும் , கீழ்க்காணுமாறு மாவட்டத் தேர்வுக்குழு அமைத்து ஆசை வழங்குதல் - சார்பு


Recommend For You

Post Top Ad