பள்ளிக்கல்வித் துறை, மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பிய, அக்டோபர் மாத வேலை நாட்கள் - விடுமுறை நாட்கள் விவரம். - Asiriyar.Net

Post Top Ad

Sunday, October 6, 2019

பள்ளிக்கல்வித் துறை, மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பிய, அக்டோபர் மாத வேலை நாட்கள் - விடுமுறை நாட்கள் விவரம்.

பள்ளிக்கல்வித் துறை, மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பிய, அக்டோபர் மாத வேலை நாட்கள் - விடுமுறை நாட்கள் விவரம்.


அக்டோபர் 12, 19, 26 என 3 சனிக்கிழமைகள் தொடர்ச்சியாக பள்ளி வேலை நாட்கள்.


தீபாவளிக்கு அக்டோபர் 27 ஞாயிறு மட்டுமே விடுமுறை.

இதற்கேற்ப திட்டமிட்டுக் கொள்ளுங்கள்!Recommend For You

Post Top Ad