அடிப்படை விதிகள் அறிவோம் - ஆசிரியர்கள் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு மற்றும் முன்னுரிமை பட்டியல் தயாரித்தல் - பொதுவான நடைமுறைகள் - இயக்குனர் செயல்முறைகள் (2008) - Asiriyar.Net

Post Top Ad

Tuesday, June 11, 2019

அடிப்படை விதிகள் அறிவோம் - ஆசிரியர்கள் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு மற்றும் முன்னுரிமை பட்டியல் தயாரித்தல் - பொதுவான நடைமுறைகள் - இயக்குனர் செயல்முறைகள் (2008)
Recommend For You

Post Top Ad