வருவாய்த்துறை வழங்கிய சாதிச் சான்றிதழ் தான் இறுதியானது என்பதால் பள்ளிகளில் வழங்கப்படும் மாற்றுச் சான்றிதழில் சாதியை குறிப்பிட தேவையில்லை- பள்ளிக்கல்வித் துறை. - Asiriyar.Net

Post Top Ad

Tuesday, May 14, 2019

வருவாய்த்துறை வழங்கிய சாதிச் சான்றிதழ் தான் இறுதியானது என்பதால் பள்ளிகளில் வழங்கப்படும் மாற்றுச் சான்றிதழில் சாதியை குறிப்பிட தேவையில்லை- பள்ளிக்கல்வித் துறை.

DSE PROCEEDINGS-பள்ளிக்கல்வி - பள்ளி மாற்றுச் சான்றிதழ் சாதிப்பெயரை குறிப்பிடுதல்-அறிவுறை வழங்குதல்-சார்பு.நாள்:10/05/2019
Recommend For You

Post Top Ad