அரசாணை எரிப்பு போராட்டத்தில் 17(B)ஒழுங்கு நடவடிக்கை கடிதம் பெற்ற ஆசிரியர்கள் பதில் தர 30 நாட்கள் அவகாசம் கோரும் மாதிரி கடிதம் - Asiriyar.Net

Post Top Ad

Wednesday, December 5, 2018

அரசாணை எரிப்பு போராட்டத்தில் 17(B)ஒழுங்கு நடவடிக்கை கடிதம் பெற்ற ஆசிரியர்கள் பதில் தர 30 நாட்கள் அவகாசம் கோரும் மாதிரி கடிதம்Recommend For You

Post Top Ad